Trường mầm non Nam Lý 

Ngôi trường thân thiện, trương lại cho trẻ